Chelsea stone - technické parametry

Název výrobku Hmotnost plošných kameů (kg/m2) Hmotnost rohových kamenů (kg/m) Rozměry plošných kamenů (cm) Rozměry rohových kamenů (cm) Střední hloubka (cm)
Aquitaine 50,0 22,0 od 10x37
do 28x13
od 10
do 18
2,5 - 6,0
Avignon 27,0 15,0 od 6x16
do 20x33
15x15x25
10x5x20
10x10x15
1,4
Biarritz 60,0 20,6 od 4x14
do 17x50
40x6x13
26x6x8,5
3,0 - 7,0
Bretagne 55,0 20,0 od 10x17
do 26x35
22x7x25
13x7x20
22x7x12
1,8 - 3,0
Ile De France 33,0 16,0 od 8
do 40
25x10x25
25x10x15
15x10x10
1,0 - 1,3
Loire 30,0 20,0 15x17
15x22
15x30
17x8
5x15
1,5 - 2,5
Orly 55,0 20,0 od 10
do 45
18x5x32
20x10x15
16x5x10
1,6 - 6,0
Písková cihla 25,0 15,0 24x5 20x8,5x5 1,5
Salon de Provence 28,0 13,0 od 10x7
do 21x29
12x6x20
20x10x10
1,0 - 1,3
Ciihla "Riviera" 25,0 15,0 20x5 20x10x5 1,3
Cihla "Korzika" 25,0 15,0 21x6 22x9x6 1,0
Versailles 59,0 15,5 10x19
10x28
10x47
25x6x10
16x6x10
2,0 - 5,0
Monaco 75,0 20,0 12x19
12x29
12x49
12x25x5
12x14x5
2,0 - 5,0
Název výrobku Rozměry plošných doplňků (cm) Rozměry rohových doplňků (cm) Střední hloubka (cm)
   Pološtít    45x19   8,0
Soklový úhell   17x8x12 4,5
Horizontální obruba 45x20   4,0 - 7,5
Vertikální obruba 45x14,5   4,5
Římsový úhel   15x8x10 4,0 - 8,0
Římsa 45x10   4,0 - 8,0
Vrch pološtítu 24x10   12,0
Bordúra 45x8   5,0
Sokl 45x12   4,5
Pódium pološtítu 24x10   14,0
Vrch obruby 19x6   5,0 - 6,0
Bordúrový roh   16x7,5x8 5,0
Pódium obruby   19x12,5 5,0
Název výrobku Rozměry plošných doplňků (cm) Rozměry rohových doplňků (cm) Střední hloubka (cm)
Čepice 44 - hladká 44x44   4,0 - 9,0
Čepice 38 - zvrásněná 38x38   4,0 - 9,0
Čepice 48 - zvrásněná 48x48   4,0 - 9,0
Čepice 60 - jemně zvrásněná 60x60   6,0 - 8,0
Plotová stříška - zvrásněná 82x34   3,0 - 6,5
Plotová stříška - jemně zvrásněná 120x30   4,5
Zámkový kámen   23x13x22  
Sokl 45x8   5,0 - 6,5
Parapet - pravá / levá 65x13   10,0
Parapet - středový 60x9   10,0
Rohový prvek - malý   25x14x29,5 4,0 - 5,0
Rohový prvek - velký   30x15x30 2,0
Orámovaní dveří - pravé 45x12   4,0 - 6,0
Orámovaní dveří - levé 45x12   4,0 - 6,0
Orámovaní dveří - rovné 45x12   4,0 - 6,0

Produkt imituje přírodní materiál – kámen nebo cihlu. Přední plocha obkladových prvků je kompaktní a hladká, což snižuje jejich citlivost na ušpinění a prodlžuje životnost. Rubová strana výrobků je rovná, optimálně profilovaná na dosáhnutí dobré ppřilnavosti k základnímu materiálu.

Stabilní a rovnoměrná pevnost je zaručená certifikovaným materiálovým složením základní směsi, která se skládá z křemičitého písku, vysokokvalitních cementů a plastifikátoru. Určené druhy kamenů jsou v základní směsi obohacené keramzitem. Toto složení zaručuje vysokou pevnost materiálu a současně je výsledný produkt výrazně lehčí než materiály vyrobené z klasického betonu.

Směs je barvená v hmotě a povrchově, kvalitními minerálními pigmenty. Všechny komponenty jsou na přírodní bázi, proto je možné náš výrobek hodnotit jako ekologicky nezávadný.

Vlivem nestandardních berevných plničů může dojít u různých výrobních šarží k mírným barevným odchylkam a při dlouhodobém skladovaní ve vlhku i k tvorbě svetlejších výkvětů. Tyto jevy korespondují s berevnou variabilitou přírodních materiálů a nejsou výrobcem považovány za chybu. V tomto smyslu není možné reklamovat barevnost dodaného produktu.

V tabulce Technické údaje jsou uvedené u některých typů kamene např. Versailles, Monaco přesné rozměry v cm. Je potřeba zdůraznit, že výroba forem, z kterých se následně vyrábí náš kámen je velmi složitý proces při kterém se používají reálné kusy přírodního kamene. Proto také vznikají drobné odchylky od udaných rozmerů, řádově několik mm. Např. u kamene Versailles kde je udaná výška kamene 10 cm a Monaco 12 cm je možné že některé kusy mají výšku +/- několik mm. Táto odchylka je přirozená a není možno ji považovat za vadu výrobku. Doporučujeme před nalepením otevřít aspoň 2-3 balení a přikládaním jednotlivých dílů k sobě nalézt nejvhodnější kombinaci.

Rozsah použití

Odlehčené obkladové betonové prvky nahrazují v interiéru a exteriéru nedostatkový a cenově náročný přrodní kámen. Používají se na obklady fasád a soklů obytných budov, průmyslových objektů, plotů, teras, schodišť, v záhradní architektuře, na obklady krbů atd.

Zkoušky

  • produkt je ve shodě s ustanovením Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebních výrobcích ve znění pozdějších předpisů,
  • na produkt a jeho výrobu se uplatňuje norma STN 72 3210 „Betonové prefabrikáty. Dlaždice. Terasové dlaždice“.

V rámci počátečních zkoušek typu se ověřily:

Vlastnost Deklarovaná hodnota nebo třída Číslo protokolu o zkoušce a odkaz na laboratoř
Pevnost v tahu při ohybu 5,0 N.mm-2 B 2005/2343
Nasákavost průměrná 8 % B 2005/2343
Mrazuvzdornost Povrch prvků neporušený B 2005/2343

Název a adresa laboratoře, které vykonaly zkoušky:

BetónRacio s. r. o., Trnava, autorizovaná zkušební laboratoř S 61/2003.

Výrobky balíme do dvou typů krabic.

1. druh krabice

produkt - 1. druh krabice

Do krabice (délka 50 x šířka 38 x výška 15 cm) sa vejde 1 m2 a dávame sem lehčí výrobky, takže hmotnost krabice je maximálně 33 kg. (Salon de Provence, Ile de France, Avignon)

Atypicky balený je výrobek Orly, kde z důvodu velkých rozměrů se do jedne krabice 50 x 38 x 15 balí 0,5 m2. Tyto krabice se vejdou na jednu paletu čtyři a dávame je do 6 řad nad sebou. Jedna paleta má teda 24 m2 . (V případě Orly je to 12 m2.)

Maximální hmotnost výrobků na paletě je 24 x 33 = 792 kg plus hmotnost samotné palety a balícího materiálu (max. 40 kg), tedy celkem 832 kg.

Za 1m2 se považuje obložená plocha včetně špár.Iba u výrobku Versailles se za 1m2 považuje obložená plocha bez spár.

2. druh krabice

produkt - 2. druh krabice

Do krabice (délka 50 x šířka 25 x výška 20 cm) se vejde 0,5 m2 a dáváme tam těžké výrobky, takže hmotnost krabice je maximálně 55: 2 = 27,5 kg. (Versailles, Bretagne)
Těchto krabic se vejde na jednu paletu šest a dáváme je do 6 řad nad sebou. Jedna paleta tedy 36 x 0,5 = 18 m2.
Maximální hmotnost výrobků na paletě je 18 x 55 = 990 kg plus hmotnost samotné palety a obalového materiálu (max. 40 kg), tedy celkem 1030 kg.
Vztah mezi počtem palet a jejich celkovou hmotností se může změnit ještě dodávkou rohových dílů. Paleta s rohovými díly hmotnost asi poloviční oproti paletě "normální".